Media & Marketing Blog

SocialMedia_Graphic

Како различните имплементации на социјалните медиуми влијаат врз перформансите на една компанија

Анализа на д-р Димитар Јовевски на е-бизнис моделите коишто го вклучуваат влијанието на различните фактори за успешно веб-базирано социјално вмрежување од страна на организациите.