Фала за бравото. 🙂

Имаш листа на блогови на „официјален“ блог makedoblog.blogspot.com

Петар