Media & Marketing Blog

Повторно за иднината

Уште едно стручно мислење и анализа за иднината на весниците. Како и најчесто доаѓа од САД. Авторот е професор на универзитетот Колумбија и колумнист во Financial Times.
Online and print newspapers depend on each other symbiotically. Print needs online for the future. Online needs print for the present, to subsidise it financially and intellectually.
Текстов не претскажува некоја многу сликовита иднина но допира базични прашање и болки со кои сега се соочуваат уредниците и менаџерите на светските весници (link)