ВЧиШС = Вести, Чашитлама и Шпански Серии

Горе-долу, на тоа се сведува ТВ програмата во Македонија. Хрватските телевизии не се нешто многу подобри, а она што се нуди од Србија е уште полошо од нашето.

Каналите кои се специјализирани за некоја тема се можеби единствените во кои гледач може да помине време и да го добие тоа што е компатибилно со неговиот вкус или потреба.

Кога медиумите кај нас ќе застанат на правилна основа, да функционираат самостојно и на пазарни принципи, ќе може да се зборува за подигнување на квалитетот на нивната програма (или продукција). Треба да се тргне од „менаџментот“, за почеток.

Исто така, не ми се допаѓаат и многу „кадровски решенија“ во нашите медиуми. Човек да се запраша дали во Македонија има навистина доволно способни новинари / репортери / водители за да го пополнат медиумскиот вакуум?