Тачно тачно, ама грешиш дека немаат програмска шема. шемата им е да функционираат како дел од партиската служба за информирање.