Или можеби: „Користејќи надпросечно знаење, да уништиш, земеш или измениш нешто што е поставено за општо или нечие туѓо добро на таков начин што ТЕБЕ ќе ти одговара“.

Инаку, независно од романтичните сфаќања за хакерите како херои на дигиталното време, да се обие нечиј компјутерски систем не се разликува многу како чин од, на пример, разбивањето на бравата на нечија куќа. А знаеме како се викаат таквите луѓе.