Media & Marketing Blog

Интерекс конференција за дигитална технологија

Скопје, 19 Септември 2005. – „До каде сме со развојот на информатичкото општество во Македонија“. Ова е темата на које ќе се расправа на тридневна конференција за дигитална технологија која ќе започне во Охрид. Се очекува присуство на 200 учесници, од земјава и од странство, а ќе ја отвори министерот за транспорт и врски.-

НБ: Не дека собирот не е за поздравување, но сепак „штета“ што од „дрндање“ за информатичко општество тоа не се развива малку повеќе и малку побргу.

2 коментари на “Интерекс конференција за дигитална технологија”

  1. GoodBytes

    Со парите кои ќе ги потрошат на секоја ваква конференција, нека им купуваат по дваесеттина компјутери на училиштата.

    Во меѓувреме, нека работи нашата Влада на овозможување поевтин Интернет, преку реална демонополизација на телекомуникациите. Царините за hi-tech уредите треба да се намалат/укинат. Немаме домашно производство кое би го штителе.

    А тоа што имаат да си го кажат тие 200 учесници, може по e-mail. Секој нека испрати свој напис, па нека ги објават написите на веб сајт. Не мораше да го „развиваме“ информатичкото општество полнејќи им ги џебовите на хотелите и рестораните. Тоа под туризам спаѓа.

  2. parking melbourne ai

    Confrontation doesn't always bring a solution to the problem, but until you confront the problem, there will be no solution.

Коментарите се затворени.