Media & Marketing Blog

Блог Инвазија

Во последниве неколку дена секојдневно забележувам во листата на Најди по некој нов блог. И навистина тоа е многу фина работа.

Но за жал директниот повод за овој пост не е зголемувањето на бројот на мк блогови. (да не се разбереме погрешно, мене мк блоговите ме радуваат повеќе)

Но деновие во Америка е основана нова мрежа на блогови. Наречена е Instablogs.

It has close to 50 blogs on a wide variety of topics within the broad topics of business, Internet, technology, science, lifestyle, entertainment, travel, health, regional, politics, social issues, women, and sports.

Дека станува за се` популарен тренд зборува и податокот од минатата недела. Имено, за вредност од над 20 милиони долари минатата недела AOL ја купи мрежата Weblogs Inc.

Морам да признаам дека мене токму еден блог од оваа мрежа ми беше директен повод да се знаинтересирам за блоговиве воопшто.

Instablogs sites are for now, at least, written anonymously. I think that’s a mistake, as personality is so important in the blog culture.

In any event, this blog and blog-network explosion is fascinating to watch. The blogs are tapping into niche topics once the domain of paid newsletters (and topics never covered by anyone). It makes me wonder if there’s much of a future for paid newsletters..

Извор: Е-Media Tidbits