Media & Marketing Blog

МобиМак HotSpot


МобиМак HotSpot е јавна WLAN услуга која нуди безжичен Интернет пристап со големи брзини (до 50 пати поголеми од стандардниот dial-up пристап).
Подетално на Мобимак и кај Јован