Posts by Симона Пеовска

#2 Преглед во петок

И како што се договоривме (ние сме дечки од збор), денес одиме со втора рунда на преглед во петок. Оваа недела го проширивме спектарот на линкови…

Read article