Top online media stories of 2005

Иако Македонија не може многу да се пофали на оваа тема, сепак во светот многу сериозно се гледа на на онлајн новинарството и на новите медиуми.

CyberJournalist.net по петти пат врши избор на напопуларни онлајн теми. Добар дел од темите соодветствуваат со темите кои ги покриваат и традиционалните медиуми но сепак има и теми за кои може да се каже обратното.

Во секој случај напопуларните теми се тесно поврзани со новите медиуми, па така на Топ листата може да се најдат теми за Google Maps, Podcasting, RSS, Wikipedia

Погледнете ја листата на Top Ten online media stories of 2005

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.