Надзорот без надзор

Надзорот над цивилното население според последните достапни извештаи е во значителен подем и во различни форми расте како во развиените, така и во „земјите во развој“. Формите за надзор се зголемуваат на број како и регулативите кои овозможуваат намалување на заштитата на приватноста. Црните дупки на понуденава мапа се големите браќа Кина, САД и Русија.

mapng.JPG

И нашава земја се бројува во оние кои се во подем по обемот на употреба на средствата за надзор, па по Големото уво за очекување е и развој на Големото ОкО. Иако оправдани причини за тоа во одредени сфери има, како на пример во сообраќајот, загрижува „либералната“ примена на истите по волја, како и недостаток не на регулатива, ами на свест дека тоа треба да се регулира со соодветни уредби кои ќе ги заштитат граѓаните, а дотогаш врвот на граѓанската загриженост за темава ќе биде судбината на швалерите?!?

PS: Да, да, тоа зеленкото (т.е. добро оценетото) на мапата е Грција, кој би рекол, изгледа нив повеќе ги интересира дворот на комшијата, отколку своето пучанство.

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.