Тинторето и Супермен

Начините како се креира и функционира популарната култура се обемно истражувани, а еден од најчестите заклучоци е тој дека самата популарна култура ги користи општите колективни митови, архетипови, стравови, сеќавања и слично, ги освежува, прекодира и ни ги презентира во нови форми. Темата вака поставена можеби и не звучи интересно, но што ако една култура постапно се сведе на својата популарна култура (т.е. нема култура надвор од популарната) и таа иста култура полека стане глобална и доминантна? За критичарите за кои глобализацијата е груба американизација на остатокот од светот еден показ (слики долу) дека таквата глобализација може да се разбере и како враќање на културата во своите изворни краеви, бредирана и во поинаква форма, но без изворна оригиналност и различност.

st-marcus-saves-the-slave.jpg

Giovan Gerolamo Tintoretto, „Св. Марко го спасува робот“.

superman.jpg

Superman, DC Comics.


Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.

1 Comment Тинторето и Супермен

  1. airport transportati 21/11/2012 at 04:47

    Dick Cavett~ Its a rare person who wants to hear what he doesnt want to hear.

Comments are closed.