Криза на медиумска автономија

Еве една јавна поддршка

Владимир е студент по новинарство. Има блог со име Number1. И токму со постот Криза на медиумска автономија ми го привлече вниманието.

Ова е уште една индикација за насоката во која се движи Македонскава блогосфера (кај Јован)