И?

Кој ја доби наградата?! (се некако си мислам дека Време или Шпиц ја добиле :))