Претставување на жените во печатените медиуми во Југоситочна Европа

Mediacentar Sarajevo je u 2005. godini, u okviru projekta Rodni stereotipi u medijima: reprezentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Europi, započeo opsežno istraživanje fokusirajući se na načine medijskog portretiranja žena, reprezentacione prakse, rodnu stereotipizaciju i strategije i metode diskriminacije u medijima. …Mediacentar Sarajevo

Како резултат на тие истражувања неодамна е објавен зборник на трудови кое се однесуваат токму на овие теми и тоа во Македонија (МИМ), Албанија (Albania Media Institute), Bugarija (Център за развитие на медиите), Srbija (Mediacentar) и Хрватска (BaBe)

Zbornik naučno- istraživačkih radova Stereotyping: Representation of Women in Print Media in South East Europe (Stereotipizacija: Reprezentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Evropi) pored pored analize sadržaja i komparativne analize uzoraka iz dnevnih novina u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji (koje je sproveo Mediacentar Sarajevo), sadrži istraživačke radove autora i autorica iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Autori i autorice različitih metodoloških i teorijskih tradicija, na jedinstven način, bave se pitanjima roda i reprezentacije žena u štampanim medijima u jugoistočnoj Evropi.

„Ovaj zbornik ima zadaću da pokuša pomoći da se razumije, objasni, ali i promijeni hegemonijska hijerarhija rodnih režima i stvori podloga za promjene u programskoj i poslovnoj politici medija. Ali će zato trebati spremnost samih medija da iznova promisle svoju ulogu. …Mediacentar Sarajevo

Публикацијата на англиски во pdf (1MB): Stereotyping: Representation of Women in Print Media in South East Europe

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.