Здраво ,двата поста се супер и браво што наоѓаш време да ги споедлиш. Јас за жал дури сега ги гледам.
Морам да укажам дека комуникациските истражувања во минатото, а и сега, наспроти тврдењето на политичките аналитичари, не покажуваат статистички значително влијание на испитувањата на јавното мислење и анкетите резултати врз ставовите на јавноста.
Впрочем, како што е и наведено во примерите од овој текст во првиот случај (истражувањето на Пју од 2008) влијанието е многу мало 1-1.5 %. Ако битката е тесна не значи дека анкетите имаат големо влијание, но точно може да имаат пресудно. Плус и заклучокот е погрешен, бидејќи не се работи за анализа на гласачи изложени на резултати од анкети , туку воопшто на изложеност на политички информации од различен вид (вести, реклами итн.). Следствено, примерот не е соодветен затоа што мери кумулативен медиа ефект врз гласачите. Институтот за демократија , правеше анализа на ефектите од изборната кампања по завршувањето на последните локални избори и во анкетите беа на последно место по влијание само 3,1% во конкуренција со останатите агенси на влијание (семесјтво, изборна кампања, партиско членство, перформанот на политичарите/ партиите итн.) http://www.mojotizbor.mk/images/publikacii/2013/gragjanite-za-izborite-zavrsna-anketa.pdf