Извонредна досетка. Да се стави поединецот, кој секако е дел од јавноста, директно конфронтиран со тоа колку е свесен каков дел од јавноста е.