Тест на првиот дигитален весник

Веќе е извесно. Првиот дигитален весник ќе се појави во Белгија. И тоа за почеток ќе излегува во тест период од три месеци. Технологијата на која ќе се базира овој весник е на Е Ink i iRex (претходен пост)

Периодот од три месеци започнува во Април, а 200 читатели на него секојдневно ќе можат да ги читаат соржините на Белгискиот весник De Tijd.

200 subscribers to the newspaper will be able to take part in this initiative. The paper can be read indoors or outside. Based on an estimated use time of three hours per day, the device’s battery would last for a week. The device has a storage capacity of 244 megabytes; the equivalent of a month’s worth of newspapers, thirty books and office documents in different formats.

Readers will be able to write comments and scribble on the paper by using a special marker. Interactive advertising will also be featured.

Избор: M&C Tech

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.