„Да се отворат пак фабриките, да се вработат луѓето"