Академски текстови за блогови

Најпопуларниот и комплетно бесплатен журнал за компјутерски посредувани комуникации Journal of Computer-Mediated Communication минатиот месец го објави своето јануарско издани (JCMC 11(2) во кое трет пат има текст кои ги истражува блоговите.

Organizational Blogs and the Human Voice: Relational Strategies and Relational Outcomes е првиот текст од дванаесетте во овој број.

Во минатите изданија на тема блогови публикувани биле следниве текстови:

Bloggers’ Expectations of Privacy and Accountability: An Initial Survey и

Gender, Identity, and Language Use in Teenage Blogs

Иако како препорачан прошетка овој журнал стои од самиот почеток на овој блог, еве сега користам прилика повторно да ве упатам таму бидејќи навистина претставува основна почетна референца кога станува збор за научни текстови од областа на компјутерски посредуваната комуникација.

Journal of Computer-Mediated Communication

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.