[…] многу работа и пред се многу конзистенстност. Доверба во медиумите не се греди преку ноќ. Доверба не се гради со […]