Aripaey дефинитивно заслужува прво место.

The grey text looks beautiful.

Ај некој од нашиве да се редизајнират со ваков концепт, и хартијата да им биде по user friendly. Така што да не ми поцрнат прстите секогаш. 🙂