World`s best designed

The World’s Best-Designed Newspapers™ for the 28th edition have been named.

 

 

Technorati Tags: , , , .

1 Comment World`s best designed

  1. Jeton 21/02/2007 at 20:25

    Aripaey дефинитивно заслужува прво место.

    The grey text looks beautiful.

    Ај некој од нашиве да се редизајнират со ваков концепт, и хартијата да им биде по user friendly. Така што да не ми поцрнат прстите секогаш. 🙂

Comments are closed.