Don’t let your child be educated by TV!

Вниманието на оваа кампања ми го сврте линкот на еден од нашите забавни сајтови. Романскиот пандан на нашиот Совет за Рaдио Дифузија (Нaционален аудиовизуелен совет -CNA) презема интересни и корисни чекори за заштита на најмладите од насилството на медиумите и особено на телевизијата. Иако сум вообичаено скептичен кон тоа колку кампањите можат суштински да сменат нешто, во секој случај соочувањето со фактот дека има проблеми е првиот чекор кон нивно решавање:

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.