Мобилните како седми мас-медиум

Често можат да се сретнат текстови и теории за тоа како новите технологии се развиваат и доминираат тогаш кога ќе ги инкорпорираат претходните технологии и плус ќе понудат нешто ново, па како кинеска кутија во себе го содржат претходниот медиум и прават исчекор во некој правец кој се смета на иновативен и прогресивен. Ако радиото го инкорпорира жичниот телефон и ја совладува далечината, телевизијата го инкорпорира радиото и ја додава сликата, интернетот ја инкорпорира телевизијата и ја додава интерактивноста и поврзаноста, тогаш во таквата линеарна поставеност многумина сметаат дека мобилниот телефон ги вклучува сите претходни (текст, глас, слика, поврзаност, сурфање) и ја додава мобилноста на попрактичен начин од лап-топот:

Mobile as the 7th mass media is as much superior to the internet, as TV is to radio. Today at 2.7 billion mobile phone users, there are three times as many mobile phones as personal computers (and over a quarter of all internet access is already from mobile phones). There are nearly twice as many mobile phones as TV sets. Tw1ice as many people use messaging on a phone (SMS text messaging) as use e-mail on the web. But mobile was first a communication device. It emerged as the 7th mass media only by the year 2000. By far the youngest of the seven mass media, the mobile is also by far the least understood.

Интересен е и фактот што и покрај тоа што се надминати и надградени со некој нов и попрогресивен медиум претходните медиуми не се отрфлуваат, почнувајќи од печатот, радиото, фиксниот телефон и така натаму.

Technorati Tags: , , , , , , , , , .

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.

1 Comment Мобилните како седми мас-медиум

  1. melbourne airport 21/11/2012 at 05:09

    Plenty of love, Tons of kisses, Hope some day, To be your Mrs.

Comments are closed.