Зимскиот семестар имав предмет Visual Culture, и учевме и за Jean Baudrillard.

Фасциниран бев од неговите идеи.

Rest in Peace.