Како денес се прави добро таргеирана и ефектна реклама

Изгледа дека е еедноставно, но сепак треба доста леб да се јаде, пред се на коцептуално ниво. Хардвераши, уживајте 🙂

Samsung SSD Awesomeness

Via

Дополнивање: 13.03.
Исто така и ова „не е” реклама :), и тоа добра реклама