“Big Brother” демократија

Џорџ Орвел (George Orwell) пишувајќи ја својата „1984“ во (среќната нова 🙂 1949 и приказната за застрашувачкото тоталитарно општество во кое секој поединец е будно надзиран и контролиран, секако мислеше на растревожувачкиот подем на Советскиот комунизам и потенцијалната закана од него за западните демократии (слично како и во Животинска фарма/Animal Farm).

Кој би помислил дека некаде во 2007 година, тој истиот запад ќе расправа и ќе се вознемирува околу тоа дека една од водечките демократии и една од социјално најнапредните држави, е можно да стане тоталитарна во поглед на надзорот на комуницирањето во рамките на своето општество. Ете, и тоа го има, дури и во демократиите, кои не можат баш никако да се амнестираат од тоталитарни методи, само затоа што имаат демократски уредувања.

A far-reaching wiretapping programme proposed by Sweden’s government to defend against foreign threats, including monitoring emails and telephone calls, has stirred up a fiery debate in the past few weeks, with critics decrying the creation of a “big brother” state. The new legislation, to be presented to parliament on Thursday, would enable the National Defence Radio Establishment (FRA) to tap all Internet and telephone communication in and out of Sweden.

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.

1 Comment “Big Brother” демократија

Comments are closed.