IN DEPTH: Macedonian Media in Disarray

Откако се смири ситуацијата со фабрика (канализација) еве една анализа која се обидува да ја заокрузи целата приказна

IN DEPTH: Macedonian Media in Disarray

Автори се Македонци но медиумот е Европски.

Извор: BIRN (Balkan Investigative Reportive Network)