Пропаганден модел на Чомски и Херман

Да ти кажам ли зошто си тука? За да те направиме подобар. Твоите престапи не нé интересираат. Твоите постапки не нé интересираат. Нас нé интересираат твоите мисли. Ние не ги уништуваме нашите непријатели, ние ги менуваме. Ги менуваме нивните мисли“

 

Џорџ Орвел, 1949

Пропаганден модел на Чомски и Херман