Моислам дека може да се асоцира со теоријата на Делез и Гатари за „ризомот“ како метафора за ваквата структура на комуникациски систем.