Мобилна комуникација

Текстот подолу во линкот е авторски текст, на овега што ви се обраќа, објавен во летното издание на списанието „Културен живот“ 2007 година. Текстот се обидува да се осврне на динамичната сфера на мобилната комуникација и промените кои тие ги предизвикуваат во нашето секојдневно живеење. Како работите бргу се менуваат (еве и еден поконкретен пример 🙂 некои од согледувањата секако можат да се проблематизираат, но во секој случај можат да послужат како добра осбнова за посолидни дебати во иднината.

 Мобилна комуникација, септември 2007.

1 Comment Мобилна комуникација

  1. melbourne airport sh 21/11/2012 at 13:03

    Never make the same mistake twice or you'll never get around to all of them. -Unknown Author

Comments are closed.