#комкаст 68 – CocaCola Bloggers Network, Vtime, Apple Original TV Series, Snapchat…

Оваа недела во отсуство на Митко, новиот официјален МК блогер поддржан од Coca-Cola, повратник во #комкаст беше Мите Кузевски со кого зборувавме на неколку различни теми. Малку повеќе се задржавме на виртуелната реалност, осносно за Vtime, друштвена мрежа за VR корисници, малку зборувавме и за Snapchat и за првите оригинални серии за Apple TV.