#Комкаст 69 – Google political polling, WhatsApp Encryption Twitter & TV, Facebook Livestream

Овој #комкаст имаше нов ко-домаќин. Гостин беше нашиот пријател Никола Спасов (@NikolasTweets) од истражувачката агенција Рејтинг. Никола беше тука како компетентна личност да објасни како Google ги користи своите податоци да ги предвиди претседателските избори во САД, и ред други теми.