Што најмногу се бара на „Wikipedia“?

За популарноста и употребливоста на Wikipedia не треба да се трошат премногу зборови, а ниту за тоа колку е нејзиното место важно во бранот веб-појави поврзани со поимот Web 2.0. Интересно е да се погледне кои се најбараните страни и содржини на Wikipedia, кои на фин визуелен начин се прикажани во следнaвa анализа на „First Monday“.

1

Покрај другите интересни детали, спомнати во самата анализа, интересно е како некои поими поспецифични за web-кецот (на пример Jenna Jameson) преживуваат и добро котираат и во новите кибер опкруженија.

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.