BBC to integrate in one newsroom

News is published to the first available platform as it breaks. …mad.co.uk

По ова ќе се одвојува новата редакција на која работат стручните тимиви од BBC. Интегрирачката тренд владее насекаде ниэ светов. За интегрираните редакции многу ќе се эборува и на претстојниот светски самит на уредници.

“We aim to have a core news team that reaches across platforms by the end of the year,” said Pete Clifton, head of BBC News Interactive. “We’re looking to remove the separation between interactive and our other news outputs, cut out duplication and share key information.” …mad.co.uk

И нормално е да се очекува дека и една куќа како BBC ќе се качи на тој вагон. Убеден сум дека ќе смислат нешто, по што ќе бидат эапамтени како битен дел од равојот на овој нов систем.

Technorati Tags: , , , , , , .

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.