Media & Marketing Blog

Unconference

Еве како требало да ја крстиме нашата конференција. Постоело нешто такво, ама кој да энаел. Според дефиницијата на википедија не е ова нашево баш такво, ама искуствата на учесниците се поблиску до она што (веројатно) ќе се случува во сабота.

..Well, that’s almost correct. Actually, most unconferences I’ve attended (like BlogHer) are at least somewhat structured in terms of general schedule, topics, and discussion leaders. The value of unconferences is the focus on participation, collaboration, and creativity. People go to unconferences not just to talk about stuff, but to do stuff — or at least, to coordinate with people and get projects moving. But the point is that every session is based on participation. ...Amy Gahran (E-MediaTidbits)

Значи спремете се эа дискусија и се гледаме во сабота (утре)

3 коментари на “Unconference”

 1. Àðõåîëîøêè äíåâíèê vol.1 ©

  Âî ïðåñðåò íà áëîãåðñêàòà àíêîíôåðåñ…

  Êàêî øòî âåëè Äàðêî, óòðåøíèîò ñîáèð íà áëîãåðèòå òðåáàëî äà ñå êðñòè unconference. Ïà äîáðî, ñååäíî êàêâà å áèäå òåðìèíîëîãè¼àòà ……

 2. волан

  “КОНФЕРЕЦИЈАШИ“ – повелете … а зошто не и оние контра…

  “Конференцијаши“ (Георги Станојевски … Ивица Антески … Анастас Вангели … Жарко Трајаноски … Јован Костовски … milozvu4na … oksimoron … darko…

 3. Perlengkapan bayi

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the content!. Thanks For Your article about Unconference | К О М У Н И К А Ц И И .

Коментарите се затворени.