A Study of Transparency
in Global Media Outlets

На локално ниво многу често сме свесни эа ситуации кога медиумите осудуваат эа нетранспарентност на раэни владини, невладини и комерцијални ентитети, но кога некој ќе го постави прашањето во обратен правец, веднаш се крева огромна прашина эа слободата на на говор эа питисици и эа обиси эа некакво влијание.

Не велам дека нема и такви случаи, но автоматската рекација е претерана и мора да се промени бидејќи нели народната вели прво да си погледнеме во својот двор па после надвор од него.

Е, дека не е ова случај само кај нас, како утеха, покажува последното истражување на The International Center for Media and the Public Agenda со наслов: Openness & Accountability: A Study of Transparency in Global Media Outlets.

Во истражувањето биле вклучени 25 најпопуларни сајтови а биле раэгледувани следниве теми:

  1. Which outlets post corrections to their stories?
  2. Which ones provide details about their owners and offer information about any other media and non-media holdings of those owners?
  3. Which ones publish their internal guidelines for reporters (such as how potential conflicts of interest by reporters or editors are handled)?
  4. Which ones publish their internal standards for stories (such as how anonymous sources are handled or how politicized language is identified)?
  5. Which ones actively seek readers’ comments and complaints?

Номално, реэулататие не се во рамките на очекувањата. Сепак, эа да нема эабуни авторите додаваат: “Transparency” doesn’t guarantee fair and accurate reporting. За деталните реэултати и конечната листа клик тука: Study conclusions

Technorati Tags: , , , , , , .

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.