Абе, овие на ручек се, овој гарант е малку поднапиен 🙂