Media & Marketing Blog

CC live and blogging

Еве мерак ми е да пишам од промоцијата на CC.орг.мк,

сега эа сега само промоција на линкот, поопширен осврт можеби покасно вечер.

WWW.CC.ORG.MK

 

дополнување: mk DEED

5 коментари на “CC live and blogging”

  1. Новица

    Брз коментар: врската на дното на страницата не води до македонскиот deed. Башка што договорот под кој е достапна страницата е прилично рестриктивен: by-nc-nd. Оригиналниот CC е само by.

Коментарите се затворени.