Факултет за комуникологија на „Европски универзитет“

„Истражувачите, комуниколозите и основоположниците на односите со јавноста ја увидоа потребата, организациите и институциите да одговорат на јавното мислење и да се прилагодат на јавниот интерес. Исто така тие го увидоа значењето на добриот публицитет кој што е клуч за добра работа и изведба. Токму затоа, програмата за односи со јавност на Факултетот за комуникологија при Европскиот универзитет во Р.М. е фокусирана на стекнувањето вештини за ефикасни комуникации и успешни односи со јавноста, кои истовремено ќе овозможат практично совладување на вештините за комуникација со медиумите и јавноста“.

Ова е фрагмент од веб-страницата на катедрата за комуникологија при овој факултет чија прва генерација ќе започне со своите студии оваа есен. Самото отворање и поспецијализираниот пристап се секако за поздравување.

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.