Media & Marketing Blog

Дали весниците изумираат?

„Јас сум традиционалист, повеќе ги сакам весниците“.