Niche news

Уредникот на Yahoo! UK Simon Hinde коментира за иднината на новите медиуми. Што тие нудат каде е предноста и која е нивната публика.

Иднината на вестите, вели тој, е во можноста за избор на различни извори на информации, и вести кои се многу поконкретни и понасочени од оние кои ги презентираат меинстрим медиумите. Продолжете натаму сами: link