Media & Marketing Blog

Гледаност на информативните програми

Неделно Време во соработка со Стратеџик Маркетинг најавија нова содржина на страниците на овој неделник.


Вака изгледа првата пита, за минатата недела, повеќе информации на страниците на vreme.com.mk

Мерењата на Стратеџик Маркетинг и Медиа Рисрч Институт ја опфаќаат популацијата помеѓу 10 и 70 години (приближно 1,6 милион луѓе), а големината на репрезентативниот примерок изнесува 1.000 испитаници (кварталните мерења се спроведуваат на 2.000 испитаници). Податоците за гледаноста на телевизиите се добиваат врз база на дневнички метод, во траење од една седмица, а евиденцијата за гледаноста се води во 15-минутни интервали.

Technorati Tags: , , , ,