Па насловов воопшто не е груб превод. Всушност е многу фин. И јас го посакувам местото Менаџер на Задница (особено ако се во множина).