Ако имаше некоја организирана Интернет активност во поглед на промоција ќе забележевме…или ќе се пофалеа…Директорот за промоција на туризмот вика дека ќе се рекламираме на билборди и во печатени медиуми…Другиве опнаа реклами на CNN…никој не кажува која е конкретната цел на рекламата…мислам дека не ни знаат што сакаат да постигнат, единствено што им е битно е дека на крајот на годината или мандатот ќе кажат: ние вложивме толку и толку милиони евра за промоција на Македонија…Јеби га