What The New Media Ecosystem Is…

Благодарение на Баждарџијата и неговиот пост Инвеститори, комуникација и „Social Media“ стигнав до блогот на Neville Hobson, поточно до неговата страна resources.

Разгледувајќи ги неговите презентации наидов на

The New Media Ecosystem: Conversations, Influence and You

Оваа презентација ме потсети на неколку мои постови (Emerging Media Ecosystem; Дигитален ЕКО систем)

Подговена кон крајот на 2005 година и покрај пресекот на моменталната ситуација, таа во себе содржи неколку слајда кои се повеќе од пресек. Ова се моите омилени:

What The New Media Ecosystem Is Not

 • A replacement for press releases, brochures, bulletin boards/email lists, public websites or intranets
  • But blogs can be replacements for static websites or brochureware sites
 • A substitute for traditional communication tools and channels
 • A surrogate for face-to-face communication
 • The answer to all your communication prayers

What The New Media Ecosystem Is

 • A giant global focus group
 • A tool to engage with your publics
 • A dynamic, complementary communication channel
 • Create connections, develop influence
 • Empowerment for your employees
 • Empowerment for all your publics
 • Build genuine community

Technorati Tags: , , , , , , .

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.