Преглед на расположливите сили

Blinklist Blogmarks Del.icio.us Digg Fantacular

Furl
Gather Reddit Shoutwire Simpy Spurl Tailrank

Дали ви се познати овие сервиси?

Ñ�абелаСите се сервиси т.е. платформи за socilal bookmarking (не ми текнува превод). На следнава страна, по урнек на оние преглед-табели кои ги објавував за блогвите, има преглед на услугите кои ги нудат овие сервиси.

Инаку причината зошто токму сега се нафаќам на овие сервиси се последните прегрупирања и превирања кај некој од најпопуларните сервиси.

Имено пред некое време Jason Calcanis основач на WeblogInc. а сега и уредник на порталот Netscape.com реши да им плати на педесетте најактивни бокмаркери (одбележувачи) на DIGG/REDDIT/Flickr/Newsvine за да се префрлат на новиот негов сервис замислен како основен дел на Netscape.com.

Расправата е интересна и може да ја следите на следниве линкови:

Paying the top DIGG/REDDIT/Flickr/Newsvine users
Digging Deeper::Should Community-Edited News Sites Pay Top Editors?
Is Social Bookmarking Worth Paying for?

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.

1 Comment Преглед на расположливите сили

  1. melbourne airport tr 21/11/2012 at 05:34

    Hugh Prather~ Fear is static that prevents me from hearing my intuition.

Comments are closed.