Beeing parazitoid – Marcell Mars @ Glocal 2.0

Третиот ден, третата воведна (главна) презентација – Ненад Ромиќ ака Marcell Mars од Хрватска.

Read this document on Scribd: Being parazitoid

Beeing parazitoid – Marcell Mars (35 MB; 38 минути)

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.