[…] Кога сите бараат успешно решение онлајн тие се подготвуваат за нов бесплатен весник (претходен пост) “The moment isn’t fantastic and some have said that it isn’t the time to start but sometimes it’s good to zig when everyone else zags.” […]